Programma

9u00 – Onthaal & registratie

9u30 – 11u00 – Plenair gedeelte

Introductie door Ilse Hoet, Beleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Hoe kan internet of things gebruikt worden in fietslogistiek? Een toelichting door Jan Adriaenssens, IMEC, aan de hand van use cases

Vlaams beleid en innovatieve projecten stedelijke logistiek door Tijl Dendal, Departement MOW, en Kris Neyens, VIL

11u00 – 12u30 – Workshops I – II – III

Deze workshops worden in de namiddag herhaald (keuze van twee workshops/dag/deelnemer)

I) Hoe kunnen steden en gemeenten fietslogistiek implementeren?

Deze werksessie verkent de mogelijkheden. En die zijn talrijk. Zowel in het lokaal mobiliteitsbeleid als voor de eigen diensten tot zelfs bij aanbestedingen. Rekenen op en rekening houden met de fiets, dat is de toekomst.  Ja toch? Of ligt het niet zo eenvoudig? Wij gaan graag met u in debat.

 • Verduurzaming van eigen diensten, Arnout Ruelens (Stad Mechelen)
 • Meer aandacht voor duurzame vervoersmodi in bestekken van overheidsopdrachten, Leen Van der Meeren (VVSG)
 • (Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid , Dominique Ameele en Tijl Dendal (Departement MOW, afdeling Beleid):
  Overzicht van de Vlaamse expertise rond duurzame lokale mobiliteitsplanning             Europese inzichten over duurzame stedelijke logistieke plannen                         Gedachtewisseling met de deelnemers over een verdere aanpak in Vlaanderen, of en hoe fietslogistiek hierin een prominente(re) plaats kan krijgen.

II) Lessen uit het buitenland (Engelstalige sessie)

Deze werksessie wil inspiratie brengen uit het buitenland. Vanuit verschillende Europese projecten zijn er cases ontwikkeld rond duurzame (fiets)logistiek. Vier bevlogen sprekers brengen hun verhaal en gaan graag de discussie met u aan. Wat is implementeerbaar in Vlaanderen?

 • Cyclelogistics: de visie van een fietskoerier, Boedapest, Kilian Zsolt
 • Novelog: case studies uit Barcelona, Jordi Gali (vanapedal) & Graz, Peter König (BIM)
 • U-turn: nieuwe modellen voor voedselbelevering, Richard Walters (lcp consulting)

III) Business to business

Deze werksessie wil het debat op gang brengen naar bedrijven toe. Dit niet alleen voor logistieke dienstverleners, maar evenzeer voor commerciële bedrijven met een logistiek traject. Hoe duurzaam (be)leveren? Welke rol kan de fiets spelen? Wat brengt de toekomst? Voorbeelden uit de praktijk.

 • Speerpunt cluster logistiek met focus op bedrijven, Jan Merckx (VIL)
 • Potentieel voor klassieke bedrijven om de fiets te incorporeren in het bedrijf, Freya De Muynck  (Traject)
 • Het verhaal van een logistieke speler, Chris van Hoegaerden (Belgian Courier Association)

12u30 – 14u00 – Netwerklunch met demo’s en standhouders

 • Bringme
 • Bubble post
 • Ecokoeriers

14u00-15u30 – Workshops I – II – III (herhaling van voormiddag) + IV

Keuze van twee workshops/dag/deelnemer

IV) Workshop exclusief voor fietskoeriers:
kennisdeling en uitwisseling van ervaringen

15u30 – 16u00 – Slotwoord

Slotwoord door Marina De Bie, stad Mechelen, Schepen van Mobiliteit

16u00 – 18u00 – Receptie

Advertenties